Press ESC to close

„Wypalenie się” szeregowego pracownika

Napisano wiele o „wypaleniu się” osób ze szczebla zarządzania, ja jednak chcę przedstawić ów problem w odniesieniu do szeregowych pracowników firmy. Co naprawdę oznacza termin „wypalenie się”? Zgodnie z definicją Freda Chara- trana z Jewish-Hillside Medical Center, mieszczącego się na Long Island, jest to forma „utajonej, wewnętrznej ucieczki psychicznej przed pracą”; to psychiczne oddzielenie się od pracy, nieprzywiązywanie do niej żadnej wagi i utrata zainteresowania wynikającymi z niej obowiązkami. Ujmując rzecz całą od strony psychiki, „wypalenie się” stanowi objaw depresji; w pracy zwykle manifestuje się obniżoną wydajnością, mniejszą sumiennością i prowadzi do większej rotacji pracowników, o czym świadczą dane zebrane poniżej.