woman smiling while cooking
Julinek i sma

Pewien psycholog zarejestrował kiedyś na taśmie zabawę 48 dzieci obojga płci w wieku dwóch i trzech lat, bawiących się pod bacznym okiem rodziców lalkami. Rodzice chwalili dziewczynki, mówiąc: „Jaka wspaniała…