person holding white bowl with sliced lime and ginger inside
Mój przyjaciel hachiko cda

Wziąwszy wszystko razem, musimy zatem powiedzieć, że stres związany z chodzeniem do szkoły jest większy w przypadku chłopców niż w przypadku dziewcząt. Począwszy od szkoły podstawowej aż do średniej chłopcy…