sliced green avocado fruit
Przelicznik wag kuchennych

Jest w tym sporo racji. To właśnie razem z grupką kolegów dzieci zazwyczaj po raz pierwszy próbują drobnych kradzieży ze sklepów, wypalają pierwsze papierosy, piją ukradkiem pierwsze piwo, starają się…