two bowls of oatmeal with fruits
Igrzyska na kacu cda

Zbierając się do wyjścia, Ray poklepał delikatnie po ramieniu swego dziesięcioletniego syna, dodając przy tym: „Nie przynieś mi dzisiaj wstydu”, po czym pojechał do pracy. Gene, którego miał zabrać po…