black and red cherries on white bowl
One piece wbijam

Ciągłe przypominanie o tym, by nie być zahukanym, by odnosić sukcesy i nie okazywać słabości, dokonujące się za sprawą rodziców, nauczycieli i dorosłych idoli, których propagują media, ulega dodatkowemu wzmocnieniu…