Press ESC to close

Brak zachęt do wydajniejszej pracy

  • Zbyt duża rywalizacja między pracownikami
  • zbyt mała współpraca między pracownikami
  • niewystarczająca ilość informacji przepływającej ze szczebla zarządzania do pracowników
  • brak odpowiednich mechanizmów umożliwiających pracownikom współuczestnictwo w decyzjach przedsiębiorstwa
  • niejasne lub kłócące się ze sobą obowiązki związane z danym stanowiskiem pracy
  • niedocenianie osiągnięć zawodowych przez przełożonych
  • nikłe szanse na awans
  • niewystarczające korzyści finansowe

Brak zachęt do wydajniejszej pracy lub specjalnych przywilejów związanych z danym stanowiskiem.
Wymienione wyżej czynniki stresogenne zaobserwowano i zbadano u osób pracujących zarówno w fabrykach jak w terenie; w urzędach i w domach towarowych. Większość mężczyzn ankietowanych na potrzeby tej książki wymieniła przynajmniej jeden z nich. Wielu więcej niż jeden. A z badań, jakie przeprowadził Joseph N. Ruocco wynika, że większość dokładnie tych samych problemów prześladuje mężczyzn w całym świecie zachodnim.