woman smiling while cooking
Marek przybylik blog

Przeprowadzone na obszarze całych Stanów Zjednoczonych badania Myry i Davida Sadkerów, których celem była analiza istniejących w szkole uprzedzeń i preferencji związanych z płcią, pokazują, że chłopcy częściej niż dziewczynki…