Press ESC to close

POSTAWY LĘKOWE

O wpływie braku opieki ojcowskiej, a także nieodpowiedniego wywiązywania się przez ojca ze swej roli rodzicielskiej, na zaburzenia w zachowaniu się — Ojciec a rozwój dziecka  dziecka świadczą rezultaty badań nad genezą postaw lękowych. Jak bowiem wiadomo, nasilone postawy lękowe bywają głównym motorem rozwoju zdecydowanej większości patologicznych cech zachowania się człowieka.
Na “wstępie stwierdzić należy, że z licznych badań psychologicznych (por. W. C. Becker i R. S. Krug 1964, B. O. Rubenstein i M. Levitt 1957 czy J. Kagan, B. Hosken i S. Watson 1961) wynika, iż surowy i autorytatywny ojciec wywołuje więcej postaw lękowych u córek niż u synów. Ogólnie jednak z różnych badań psychologicznych wynika, że zarówno u dziewcząt, jak u chłopców postawy lękowe ściśle wiążą się z brakiem ojca w rodzinie. Na przykład z kilku badań prowadzonych przez H. B. Billera (1971a, 1971b i 1974) wiadomo, że dzieci pozbawione opieki ojcowskiej cechuje zwiększony poziom lęku, niepewność w kontaktach międzyludzkich oraz w okresie późniejszym permanen- pazjd 3{&|) oSauzoTuiouoa Hiuazo.i§ez apnzood au; biedą).