black and red cherries on white bowl
Ing bankujesz zyskujesz

Nikt nie wie naprawdę, co dzieje się w umyśle niemowlęcia, ale możemy przypuszczać, że doświadcza ono stresu już od pierwszych chwil życia. T. Berry Brazelton ze szpitala dziecięcego w Bostonie…