Man And Woman Eating Healthy Food
Sos do zrazów wołowych

Dlatego najczęściej mamy do czynienia z powtarzającym się cyklem odejść i powrotów. Maszerujący niepewnie maluch odchodzi od mamy, po czym szybko wraca, by upewnić się, czy mama jeszcze jest tak…