Press ESC to close

Odpowiednie postępowanie

Okres oczekiwania na dziecko oraz 2) przyswojenia sobie do nowo narodzonego dziecka odpowiedniego wzoru postępowania, co ma miejsce w czasie pierwszych lat życia dziecka. Najwięcej danych dotyczących wpływu na mężczyznę okresu oczekiwania na dziecko zebrał prawdopo- dobnie B. Liebenberg (1967). Z przedstawionych przez tego autora materiałów wynika, że większość mężczyzn mających stać się ojcami fakt oczekiwania na przyjście na świat potomka ocenia jako „radosne oczekiwanie”. Radość tę jednak mącą liczne niepokoje i obawy dotyczące głównie niepewności przyszłych ojców, czy potrafią właściwie ustosunkować się do dziecka, czy zdołają zapewnić rodzinie odpowiedni status ekonomiczny (w związku ze znacznym zwiększeniem się wydatków) itp. Jak stwierdził B. Liebenberg, wielu mężczyzn od momentu, gdy dowiedzą się o fakcie stania się w niedługim czasie ojcem, wykazuje wzrost potrzeby obcowania z własnymi matkami. W związku z tym częściej i dłużej przebywają z nimi, przypominają sobie o różnych rocznicach i datach okolicznościowych, jak np. Dzień Matki, składają swym matkom życzenia i wizyty. Niektórzy mężczyźni, zdaniem cytowanego autora, wydają się zazdrościć swym żonom, że są one w ciąży. Uczucie to będąc najczęściej podświadome przejawiać się ma dwoma krańcowo przeciwstawnymi formami stosunku do ciężarnej kobiety.