Press ESC to close

W ciąży trzeba się ograniczać

Mężczyzna jakby nie przyjmuje do wiadomości faktu, że jego towarzyszka życia będąc w ciąży posiada zmniejszone możliwości w zakresie wykonywania wielu prac, w związku z czym nie tylko nie zapewnia jej pomocy w wykonywaniu szeregu męczących czynności, ale także zachęca ją do fatygujących wycieczek itp. twierdząc, że powinna prowadzić „normalne życie”. Przeciwstawną formą stosunku mężczyzny (który podświadomie zazdrościć ma swej żonie tego, że stanie się matką) jest przesadna i niezwykle drobiazgowa opieka nad brzemienną kobietą, a więc szczegółowe dozorowanie jej diety, sposobu ubierania się, rozkładu czynności itp. Wielu mężczyzn w czasie ciąży żony zaczyna, według danych przytoczonych przez B. Liebenberga (1967), przesadnie dbać o swe zdrowie. Niektórzy przestają np. pić kawę, zaczynają spożywać wyłącznie mleko. Wielu z nich skarży się na bliżej nie określone bóle w okolicach klatki piersiowej i brzu- 175 cha, dolegliwości, które nie znajdują uzasadnienia z medycznego punktu widzenia. Bóle przypominające bóle porodowe odczuwane przez mężów ciężarnych kobiet zdarzają się nie tylko w naszej kulturze, jak bowiem stwierdzili R. L. Munroe i R. H. Munroe (1971), zjawisko to występuje również w różnych kulturach niełiteralnych. Stosunkowo wielu mężczyzn w czasie środkowego i końcowego etapu ciąży swej małżonki zaczyna „zatracać się w pracy”, co B. Liebenberg tłumaczy tym, że mężczyźni zazdroszcząc żonie kreatywności (w sensie „dawania nowego życia”) chcą dorównać jej w kreatywności na niwie pracy zawodowej czy społecznej.