Press ESC to close

Cele typu ,,B”

Chociaż cele, jakie wyznacza sobie typ „B”, są zazwyczaj bardziej realistyczne i skromniejsze niż cele mężczyzny typu „A”, nie znaczy to, że typ „B” nie wie, co to ciężka praca i satysfakcja z własnych dokonań. Odnajdujemy u niego motywację, ale nie ma za to ciągłego wyścigu z czasem, wrogości wobec otoczenia i braku poczucia bezpieczeństwa. To daje mu siłę na lekturę, na pisanie, na chwile zadumy i rozrywki. To daje mu więcej wolnego czasu każdego dnia, a niewykluczone, że dzięki temu i więcej dni w życiu. Rzecz jasna, że oba typy osobowości w postaci czystej istnieją tylko na papierze i nikt nie jest stuprocentowym typem „A” lub „B”. Badania pokazują nam jednak, że im więcej dana osoba posiada cech osobowości typu „B”, tym mniejsze ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Jak zatem przyswoić sobie takie cechy?