Press ESC to close

Stres związany z byciem „na świeczniku”

Im poważniejsze i bardziej dalekosiężne decyzje, tym większe zainteresowanie budzi osoba tego, który je podejmuje. Trudno o ustrzeżenie własnej prywatności, gdy decyzje, z którymi musimy się zmierzyć, mają konsekwencje dla współpracowników, podwładnych i przełożonych. Jeśli obszarem aktywności zawodowej danego mężczyzny jest polityka, jego działania są w sposób szczególny wystawione na widok publiczny. Jeśli ktoś prowadzi własną firmę, musi często ponosić odpowiedzialność za swoich pracowników, pacjentów czy klientów. Jeśli pracujesz dla ojca i matki i podejmiesz złą decyzję, mogą ci najwyżej porządnie zmyć głowę. Jeśli pracujesz na własny rachunek i podejmiesz błędne działania, może to oznaczać bankructwo. Stres będący następstwem osiągniętego sukcesu. Każdy kolejny sukces zmienia oczekiwania wobec ciebie; nie tylko te formułowane przez innych, ale i twoje własne. Sukcesom towarzyszy awans, awansowi nowe zadania i większa odpowiedzialność. Gdy rośnie stawka, zwiększa się i stres.