Press ESC to close

Moc stresów domowych

Prócz tego, jak twierdzi Alan Berman z Washington Psychological Center, większość nastolatków o skłonnościach samobójczych doświadczyła nieproroporcjonalnie dużej liczby stresów we własnym domu, rozbitym na skutek rozwodu, czy stresów z powodu powtórnego małżeństwa jednego z rodziców albo kłótni. Jeżeli chodzi o płeć, próby samobójcze podejmują częściej dziewczyny niż chłopcy, chcąc tym aktem zwrócić uwagę otoczenia na swoje problemy, za to próby chłopców częściej kończą się powodzeniem. W roku 1990 odsetek prób samobójczych zakończonych śmiercią był czterokrotnie większy w wypadku chłopców niż dziewcząt, odsetek ten zaś u chłopców białych był półtora raza większy niż u czarnych. Chłopcy, podobnie jak dorośli mężczyźni, targają się na życie w gwałtowny sposób, wieszając się lub używając broni bądź materiałów wybuchowych.