Press ESC to close

Przelicznik wag kuchennych

Jest w tym sporo racji. To właśnie razem z grupką kolegów dzieci zazwyczaj po raz pierwszy próbują drobnych kradzieży ze sklepów, wypalają pierwsze papierosy, piją ukradkiem pierwsze piwo, starają się dostać do kina na niedozwolone dla nich filmy i dopuszczają się innych aspołecznych czynów. Niestety to właśnie chłopcy są najbardziej bezbronni, najbardziej zestresowani, najbardziej ulegli i najbardziej podatni na presję grupy rówieśniczej i groźbę odrzucenia z jej strony. To im właśnie bardzo trudno tolerować stan odrzucenia, utratę miru wśród kolegów i krytykę. Jeśli okażą słabość, grupa będzie się nad nimi bezlitośnie pastwić; jeśli uciekną w swój świat, zostaną odepchnięci; jeśli wybiorą agresję, pozostali skrzykną się przeciwko nim; jeśli okażą lęk i niepokój, z pewnością pozostali koledzy będą im dokuczać. I dlatego często po prostu się podporządkowują targa nimi gniew, ale się dostosowują. I znowu wrogość, której przyczyn trudno dociec, może złączyć się z kanalizowaniem uczuć, presją osiągnięcia sukcesu i kompulsywną chęcią posiadania kontroli nad wszystkim, prowadząc w efekcie do pojawienia się bardzo wcześnie charakterystycznego dla mężczyzn stresu.