Press ESC to close

Męskie myślenie

Podstawą powyższego rozróżnienia jest dosyć często przyjmowane założenie, że cechy myślenia analitycznego oraz zainteresowanie przedmiotami ścisłymi należą do męskich cech myślenia, podczas gdy umiejętność posługiwania się słowem i zamiłowanie do przedmiotów humanistycznych stanowią kobiece właściwości myślenia. Jak wynika z danych przytoczonych na wstępie obecnego rozdziału, zjawisko to zdaje się mieć pewne głębsze uwarunkowania. Zarówno przytoczone uprzednio rezultaty badań (z których wynika, że identyfikacja chłopca z matką może wpłynąć na „feminizację” jego struktury umysłowej), jak i liczne badania wskazujące, że silny związek uczuciowy córki z ojcem przyczynia się do „maskulinizacji” jej cech myślenia, rozróżnienie powyższe zasadniczo potwierdzają., Spośród badań na temat wpływu ojca na cechy myślenia córek do szczególnie ważnych należą badania przeprowadzone przez B. Suttona-Smitha i jego zespół (1968). Autorzy ci stwierdzili np. badając poziom wiadomości dziewcząt przyjmowanych do college’u, że te, które swój związek z ojcem określały jako szczególnie żywy, miały daleko lepsze wyniki w testach mierzących umiejętność myślenia matematycznego. Fakt ten zaobserwowali autorzy także w wielu innych badaniach.