Press ESC to close

Poczucie ważności

Ponadto giętkość myślenia badanych chłopców zależała od następujących cech zachowania się ojca (określanych przede wszystkim na podstawie kwestionariusza): 1) poczucia ważności wobec żony, otoczenia oraz dzieci, 2) elastycznego i ogólnie sympatycznego stosunku do syna, 3) umiarkowanie aktywnej postawy wobec dziecka, 4) umiarkowanie wyrozumiałego stosunku do agresji przejawianej przez syna i 5) wysokiego statusu społecznego. L. Carlsmith (wg: N. Radin 1976) w badaniach nad chłopcami ze szkół średnich prowadzonych za pomocą College Board Attitude (kwestionariusza postaw) stwierdziła, że chłopcy nie mający ojców w większym stopniu przejawiają cechy umysłowe typowe dla kobiet (polegające na rozwinięciu zdolności werbalnych, przy małym zainteresowaniu-przedmiotami ścisłymi). Właściwości te, jak pisze autorka, są wprost proporcjonalne do wieku chłopca, w którym nastąpiła separacja od ojca, tzn. im młodsze było dziecko, kiedy straciło ono kontakt z ojcem, w tym większym stopniu przejawia chłopiec w okresie adolescencji cechy myślenia kobiecego. Uzyskane wyniki tłumaczy autorka zwiększoną identyfikacją z matką u chłopców nie posiadających możliwości wystarczająco częstego kontaktowania się z ojcem.