Press ESC to close

ZAKŁÓCENIA I ZMIANY W USTALONYM PORZĄDKU DNIA

Nie ulega wątpliwości, że zasadnicze zmiany, jakich doświadczamy w naszym życiu, zawsze rodzą stres: narodziny dziecka, nowa praca, choroba, rozwód, przejście na emeryturę. Drobne zakłócenia ustalonego porządku dnia nie wiążą się dla nas w sposób oczywisty ze stresem, a przecież odbieramy je tak samo jak zmiany poważne: inna niż dotąd droga do pracy, biurko w innym miejscu, zamknięcie ulubionej knajpki, przejście na dietę, likwidacja przerwy na kawę w biurze, zmiana programu w telewizji, odebranie niektórych przywilejów związanych z naszym stanowiskiem. Bywa, że te zmiany są zapowiedzią zmian poważniejszych, które dopiero pojawiają się na horyzoncie. Czasem są zaburzeniem z dawna ustalonego rytuału, który pomaga nam przetrwać okresy, gdy wszystko wokół nas się roz- przęga i wali. Niekiedy zmuszają nas do tego, by przyjrzeć się jeszcze raz tym wszystkim drobiazgom, które codziennie sprawiają nam przyjemność lub budzą niezadowolenie. Zdarza się, że rodzą w naszym życiu niedogodność, wyglądającą na błahostkę, a odczuwaną jako coś poważnego. Czasem podważają nasze przekonanie, że mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas. W niektórych wypadkach mogą nawet zachwiać naszym poczuciem tożsamości.