Press ESC to close

Skąd przylatuje jemiołuszka

Wszystkie dzieci co pewien czas muszą poczynić kolejny krok na drodze stopniowej separacji od rodziców. Wykształcają własne umiejętności i chcą je sprawdzić. Proces ten zaczyna się z chwilą, kiedy dziecko, stawiając nieporadnie pierwsze kroki, oddala się od mamy, a kończy na tym, gdy jako absolwent szkoły lub uczelni opuszcza dom, by zamieszkać we własnym mieszkaniu. A tymczasem od dzieciństwa aż po próg dorosłości, oprócz opisanych wyżej stresów związanych ze szkołą i grupą rówieśniczą chłopcy muszą zmagać się także z dwiema formami stresu, biorącymi początek w ich wnętrzu. By być w pełni normalnymi nastolatkami, a potem ludźmi dorosłymi, muszą zacząć odłączać się od rodziców kontrolować drzemiącą w nich agresję.