Press ESC to close

W PRACY, CZYLI CODZIENNY STRES CODZIENNYCH ZMAGAŃ

Mają państwo chłopca! Już od chwili, w której położna ogłosiła twoje przyjście na świat, zaczęto ci wpajać przekonanie, że masz ciągle piąć się w górę, a razem z nim wiele towarzyszących temu stresów. Prawdę powiedziawszy, proces ten mógł się równie dobrze zacząć jeszcze wcześniej, a jego początkiem były oczekiwania rodziców. Po zbadaniu przez H. Barry’ego, M. Bacona i I. L. Childa 110 różnych kultur, okazało się, że 87% respondentów uważało, iż mężczyźni w wieku dorosłym powinni osiągnąć więcej niż kobiety, a 85% dodawało, że mężczyźni powinni także w większym stopniu niż kobiety polegać na sobie. J. Meyer i B. Soblieszek zauważyli, że kiedy pokazywano mężczyznom taśmę wideo przedstawiającą siedemnastomiesięczne dziecko, informując ich, że jest to dziewczynka, mężczyźni określali je jako pasywne, jako pieszczoszka i bardzo delikatną istotkę. Kiedy informowano ich, że oglądają chłopca, częściej określali je jako żywe, agresywne i wyczulone na bodźce zewnętrzne. D. Aberle i K. Naegle przeprowadzili ankietę wśród ojców na temat ich oczekiwań w stosunku do własnych synów i córek. Wyniki potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia: ojcowie oczekiwali, że córki będą kruche i delikatne, a oprócz tego ładne i rozkoszne; jeżeli chodzi o chłopców, zakładali, że będą umieli dochodzić swych racji oraz że będą wysportowani i silni.