Press ESC to close

Ocena moralna

Lynna 1974) badali metodą kwestionariuszową studentów college’u i ich rodziców w zakresie oceny moralnej pięciu następujących przejawów zachowania: 1) fałszerstwa (polecanie lekarstw bezwartościowych, sprzedawanie głosów w wyborach powszechnych itp.), 2) niewykonywanie praktyk religijnych, 3) instrumentalny hedonizm (np. zabójstwo w obronie własnej, fałszowanie wieku dziecka w celu uiszczenia mniejszej opłaty itp.), 4) katolickie zasady małżeńskie (tj. nie- akceptacja rozwodów i kontroli urodzin) i 5) tzw. nowa moralność (tj. zażywanie narkotyków, stosowanie swobody seksualnej oraz akceptacja małżeństw międzyrasowych) –
Wyniki tych badań świadczą, ogólnie biorąc, że ojcowie są mniej od matek konserwatywni, niemniej jednak zasadniczo obydwoje rodzice przejawiają więcej od swych dzieci (w wieku studenckim) sztywności w zakresie ocen moralnych. Synowie byli bardziej liberalni w ocenach moralnych zarówno od matek, jak i od ojców, córki zaś mniej. Świadczy to więc o większym stosunkowo wpływie ojców na oceny moralne synów. Na zakończenie prezentacji badań nad trzema zasadniczymi aspektami postaw moralnych trzeba stwierdzić, że badania te ukazują różne strony tego samego procesu, a mianowicie potrzebę występowania we wczesnym okresie rozwoju dziecka osoby, która spełniałaby rolę pośrednika pomiędzy obcym mu światem zewnętrznym a tym pełnym ciepła  i harmonii małym intymnym światem, jaki stworzyć potrafiła uprzednio matka.