Press ESC to close

Konflikty

Te dosyć zaskakujące różnice tłumaczą autorzy subiektywizmem ocen konfliktów z rodzicami, dokonywanych przez chłopców i dziewczęta. Dziewczęta, które zazwyczaj mają bliższy związek uczuciowy ze swymi rodzicami, każdy konflikt odczuwają jako wysoce znaczący, pomimo że obiektywnie rzecz biorąc nie jest on taki. W związku z powyższym autorzy sądzą, że w przypadku obu płci umiarkowane konflikty z rodzicami, umożliwiając konfrontację różnic w ocenach moralnych, stanowią czynnik sprzyjający osiąganiu wyższych form dojrzałości moralnej. Do ciekawszych badań opartych na koncepcji i skali L. Kohlberga należą badania nad uczniami klasy .czwartej i jedenastej, prowadzone przez W. Itkina, R. J. Marxa i S. S. Shapiro (1969). Wyniki tych badań wskazują, że stosunek do ojca u chłopców (zarówno młodszych jak i starszych) bywa najbardziej znaczący dla rozwoju świadomości moralnej. Jednak nadmierna surowość ojców oraz ich przesadna skłonność do kontrolowania wyraźnie tamują rozwój moralny synów.
U dziewczynek młodszych (uczennic klasy czwartej) osoba ojca była bardziej znacząca dla rozwoju moralnego, jednakowoż dla dziewcząt starszych większe znaczenie ma matka. Badania nad wpływem rodziców na rozwój sądów moralnych prowadzono nie tylko na podstawie skali L. Kohlberga, ale także za pomocą innych metod. I tak np. N. A. Sieveking, P. J. Harrison, B. R. Ackerman i R. L. Gorsuch (wg: D. B.