Press ESC to close

Stres spowodowany troską o otaczający nas świat

Nastolatki rozważają krytycznie nie tylko usłyszane w dzieciństwie odpowiedzi na pytania dotyczące życia i śmierci, ale także informacje z obszaru polityki i nauk społecznych, dotyczące zagadnień życia codziennego. Młodzi ludzie uczestniczą w życiu świata za pośrednictwem radia, telewizji i gazet, a świadomość jego ułomności, zagrożeń i możliwości jest u nich większa niż u dorosłych. Wiedzą aż nazbyt dużo o zanieczyszczeniu wody i powietrza, są świadomi konsekwencji tego stanu rzeczy dla ich zdrowia. Posiadają niejednokrotnie sporą wiedzę na temat broni nuklearnej, nie są im obce kontrowersje narosłe wokół wykorzystania energii atomowej i doskonale zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób może to zaważyć na życiu ich i ich dzieci. Ogólnie rzecz ujmując, dorastający młodzi ludzie świadomi są tego, czego nie dostaje życiu społecznemu i wiedzą, że:
Jako nastolatki są zupełnie bezsilni w podejmowanych przez siebie próbach zmiany świata.
Nie ma prostych rozwiązań istniejących problemów. Któregoś dnia oni także będą dorośli i wtedy przyjdzie im wziąć odpowiedzialność za świat i za żyjących na nim ludzi.