Press ESC to close

Bezstresowe strategie walki ze stresem w pracy

Jeżeli chcemy zapanować nad stresem związanym z pracą zawodową, musimy skupić się na trzech sprawach: na własnych reakcjach na stres, na pomocy, którą możemy uzyskać od rodziny lub bliskich, oraz na pracodawcy.

Nasze osobiste działania

Jeśli chcemy zapanować nad stresem w pracy, musimy przede wszystkim uświadomić sobie, kiedy znajdujemy się pod jego wpływem. Prócz wewnętrznej świadomości tego faktu, pomóc nam w tym mogą wczesne sygnały ostrzegawcze informujące o stresie, omówione w rozdziale czwartym. Następnie powinniśmy skorzystać z technik relaksacji opisanych w rozdziale dziewiątym, by uodpornić się na sytuacje stresogenne, na które nie mamy wpływu i podjąć działania w przypadku sytuacji, które możemy z m i en i ć. Już sama możność wzięcia spraw w swoje ręce i dokonywania wyboru pomoże z pewnością zredukować stres.