Press ESC to close

ŻYCIE RODZINNE A STRES

W Stanach Zjednoczonych mężczyźni pozostający jakiś czas w stanie wolnym stanowią zaledwie niecałe 5% męskiej populacji. Według danych Amerykańskiego Biura Statystycznego w roku 1992 w związku małżeńskim pozostawało 65% mężczyzn, 67%zaś było głowami rodziny jako żonaci, rozwodnicy bądź wdowcy. Podczas gdy w przedziale wiekowym między dwudziestym a dwudziestym czwartym rokiem życia odsetek mężczyzn żyjących w stanie wolnym sięga 80 %, w przedziale między trzydziestym piątym a trzydziestym dziewiątym rokiem życia wynosi on już tylko 18%, a w przypadku mężczyzn czterdziestoletnich tylko 7%. Oznacza to, że dla żyjących w Ameryce mężczyzn stres małżeński w jego wielorakiej postaci jest niemal nieunikniony, stres towarzyszący ojcostwu wysoce prawdopodobny, a dotkliwy stres spowodowany rozwodem częsty. To
prawda, że mężczyźni żonaci żyją dłużej niż starzy kawalerowie, rozwodnicy czy wdowcy. Nie jest to jednak spowodowane tym, że życie rodzinne jest pozbawioną stresów sielanką. Dobrze funkcjonująca rodzina spełnia wiele funkcji w życiu człowieka, ale z pewnością nie zawsze funkcjonuje tak, jak powinna.