Press ESC to close

Lęki seksualne

Za wskaźniki wspomnianych powyżej „lęków seksualnych”, które według założeń W. N. Stephensa bywają wprost proporcjonalne do okresu poporodowej wstrzemięźliwości seksualnej, uznał W. N. Stephens: lęk przed kobietą menstruującą, 2) liczne ograniczenia seksualne, jak np. nakaz przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości seksualnej, liczne zakazy odbywania stosunków seksualnych przez wzgląd na upatrywanie w nich źródeł różnych dolegliwości psychicznych i fizycznych itp., 3) obostrzone i rozległe zakazy kazirodztwa, 4)‘ szczególnie bolesne obrzędy inicjacyjne dla chiopców. Związki między brakiem odpowiednio żywych kontaktów emocjonalnych z ojcem (przy jednoczesnym nadmiernym przywiązaniu do matki) z niepowodzeniami w zakresie późniejszych kontaktów heteroseksualnych u synów przedstawił w licznych badaniach empirycznych R. F. Winch (por. 1946, 1949, 1950). Autor ten z jednej strony oceniał (przeważnie w zachowaniu się studentów) stopień „heteroseksualnej dojrzałości”, z drugiej zaś — określał (na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez tych studentów) nasilenie ich związków emocjonalnych z poszczególnymi rodzicami:
Porównanie tych danych wskazuje, zdaniem cytowanego autora, na bardzo jednoznaczne związki pomiędzy brakiem stałej opieki ze strony ojca (odczuwanej przez syna w dzieciństwie) a jego niepowodzeniami w kontaktach z kobietami, „wypływającymi z niedojrzałości heteroseksualnej tych chłopców”.