Press ESC to close

Orientacja przestrzegania umownych norm prawnych.

Orientacja sumieniowa (sumienie stanowi główny czynnik kierujący postępowaniem). Szereg współzależności między stosunkiem do ojca a rozwojem moralnym (określanym za pomocą skali L. Kohlberga) wykazali N. Haan, M. B. Smith i J. Błock (1968), którzy badali członków studenckiej Korporacji Pokoju (organizacji szczególnie aktywnej w czasie studenckiego ruchu protestacyjnego, na wiosnę 1968 r.). Autorzy nie sądzą bynajmniej, by zachowanie badanych członków korporacji dało się wytłumaczyć jedynie na płaszczyźnie postaw moralnych, niemniej jednak uważają, że postawy te należą do głównych wyznaczników aktywności o charakterze politycznym i społecznym. Z badań tych wynika, że u mężczyzn najbardziej korzystne dla rozwoju sądów moralnych są częste, aczkolwiek niezbyt intensywne konflikty z ojcem. Chłopcy przeżywający tego typu konflikty plasowali się na najwyższych pozycjach w skali Kohlberga. Najmniej korzystny dla rozwoju moralnego badanych mężczyzn był zupełny brak konfliktów z ojcem. Chłopcy tacy zajmowali najniższe pozycje w skali Kohlberga. Natomiast synowie przeżywający bardzo intensywne konflikty z ojcem plasowali się na środkowych pozycjach tej skali. Nieco inaczej współzależności te wyglądały w przypadku dziewcząt, a mianowicie najkorzystniejsze dla osiągnięcia wysokiego stadium rozwoju moralnego okazały się silne konflikty z ojcem i matką.