Press ESC to close

Marek przybylik blog

Przeprowadzone na obszarze całych Stanów Zjednoczonych badania Myry i Davida Sadkerów, których celem była analiza istniejących w szkole uprzedzeń i preferencji związanych z płcią, pokazują, że chłopcy częściej niż dziewczynki należą zarówno do najlepszych, jak i najgorszych osób w klasie. Jest tak dlatego, że w czasie lekcji chłopcy spychają dziewczynki na drugi plan i dlatego uczący zwracają na nich więcej uwagi. Kiedy chłopcy przekraczają dopuszczalne normy zachowania w klasie, wykrzykując odpowiedź czy nawet przerywając nauczycielce lub nauczycielowi w pół słowa, wszystko to niesłusznie zostaje przez niego bądź przez nią zapamiętane. To wyczulenie na niewłaściwe zachowanie chłopców może być do tego stopnia dominujące, że jeżeli chłopiec i dziewczynka w identyczny sposób złamią pewne zasady postępowania, częściej karę otrzymuje on, a nie ona.