Press ESC to close

Tadeusz śliwiak budowanie domu

W jaki sposób młody człowiek, mający problemy z oddzieleniem się od rodziców, ma sobie poradzić ze swoim stresem? Nie może się zwrócić ku rodzicom, a równocześnie nie wytworzyła się prawdopodobnie dostatecznie silna więź między nim a przyjaciółmi, a zatem znowu pozostaje mu podjąć próbę całkowitego zapanowania nad własnym życiem. Jeśli nie potrafi powrócić do matki bądź ojca, to albo nie wolno mu nigdy próbować zrywać łączącej go z nimi więzi emocjonalnej, albo powinien tak zaplanować swą przyszłość, by mieć nad nią całkowitą kontrolę w każdych okolicznościach. A zatem wszelka zmiana będzie dlań czynnikiem stresogennym, ponieważ zagraża porządkowi, jaki narzucił swemu życiu.