Press ESC to close

Pracownik i pracodawca

Jeśli masz wrażenie, że twój pracodawca jest nieświadomy tych i innych czynników mogących mieć wpływ na efektywność pracy, warto zaproponować mu jedną lub kilka z poniższych rzeczy:
Wspólne śniadanie (raz w tygodniu lub raz w miesiącu) przedstawiciela pracodawcy i grupy pracowników lub reprezentantów różnych zespołów ludzi pracujących w zakładzie. Luźna atmosfera takiego spotkania sprzyja swobodnej wymianie poglądów. Zapewnienie fachowej porady dla zestresowanych pracowników. Psycholog zakładowy, centrum terapeutyczne lub odpowiednio wyszkolony pracownik mogą organizować sesje relaksacyjne w czasie lunchu lub służyć podobną pomocą przy rozwiązywaniu problemów somatycznych i psychicznych zatrudnionych osób.
Program ćwiczeń relaksacyjnych, spotkania medytacyjne lub urządzenie strefy odpoczynku w miejscu pracy. Często wśród pracowników są osoby na tyle obeznane z przynajmniej jedną z form relaksacji, że mogą pokierować takim przedsięwzięciem pod warunkiem, że pracodawca zapewni odpowiednie pomieszczenie. Sondaż przeprowadzony przez pracowników wśród załogi odnośnie do propozycji zwiększenia efektywności pracy. Podzielenie się jego wynikami z pracodawcą pokaże mu, że interesuje was los firmy czy koncernu, a zarazem zwiększy poczucie więzi z miejscem pracy, poprawi kontakt z zarządem, zwiększy uznanie ze strony pracodawcy i wzmocni identyfikację pracowników z firmą oraz jej osiągnięciami.