Press ESC to close

OJCIEC A CECHY ZACHOWANIA SIĘ ZWIĄZANE Z PŁCIĄ

Wydaje się, że do głównych nurtów badań empirycznych prowadzonych nad rolą ojca w procesie wychowania dziecka zaliczyć można badania nad wpływem ojca na zachowanie typowe dla danej płci (sex-typed behavior), którym poświęcony jest obecny rozdział.
Pomimo zacierania się wielu ról społecznych i form zachowania, ściśle związanych z płcią człowieka, odmienności w zachowaniu się kobiet i mężczyzn należą nadal do najważniejszych wyznaczników sposobów zachowania się człowieka w społeczeństwie. W związku z tym przyswojenie przez dziecko cech zachowania się odpowiednich dla jego płci stanowi jeden z podstawowych warunków właściwego społecznego przystosowania. Fakt, że istnieją dosyć silnie zakorzenione kulturowe wzorce zachowania się kobiet i mężczyzn, ma bardzo wiele egzemplifikacji. Dla przykładu można choćby przytoczyć wyniki eksperymentu prowadzonego na Uniwersytecie Kalifornijskim przez J. Smitha, które zreferował autor w dowcipnie zatytułowanym artykule, a mianowicie Date with „gwinea pigs” {Randki ze „świnkami morskimi”, 1971). Owe „świnki morskie” to dwie studentki uniwersytetu — Candy Cooley i Linda Dankaman — wynajęte przez autora do dosyć osobliwego eksperymentu. Dziewczyny te miały przejąć „męskie” cechy postępowania wobec chłopców, jeśli chodzi o umawianie się na randki i zachowanie się w czasie tych spotkań.