Press ESC to close

Uzdolnieni architekci

Ogólny klimat psychiczny, w którym wzrastali badani przez D. W. MacKinnona najbardziej kreatywnie uzdolnieni architekci, można określić, zdaniem tego autora, jako sprzyjający rozwojowi wysokiego stopnia autonomii jednostki. Warto także odnotować dosyć nieoczekiwane rezultaty badań przeprowadzonych przez kilku psychologów, z których to badań wynika, że brak zgody pomiędzy ojcem i matką odnośnie do szeregu kwestii związanych z organizacją codziennego życia rodziny sprzyja rozwojowy postawy twórczej u dzieci (por. A. Dreyer i M. Wells 1966 oraz P. S. Weisberg K. J. Springer 1961). Rezultaty swych badań tłumaczą autorzy w ten sposób: umiarkowane konflikty pomiędzy małżonkami wprowadzają napięcie psychiczne, które uczy dziecko rozumieć, że wiele wartości i problemów nie jest (i nie może być) do końca rozwiązanych, czyli inaczej mówiąc „wzniecają niepokój twórczy”. Na zakończenie należy stwierdzić, że z badań omawianych w niniejszym rozdziale wynika, iż ojciec w zasadniczy sposób wpływa na powstanie i odpowiednie rozwinięcie u dziecka potrzeby osiągnięć, właściwego stosunku do nauki szkolnej, a także (aczkolwiek w dosyć specyficzny sposób) wywiera poważny wpływ na rozwój postawy twórczej dziecka.