Press ESC to close

Ilość a nie jakość

Staraj się przyłapać na tym, kiedy używasz w myśli lub mowie przymiotników odnoszących się do ilości, a nie do jakości. Postaraj się opisać piękno jakiegoś przedmiotu lub miejsca, nie odwołując się do jego wartości finansowej. Czytaj książki, które służą wyłącznie rozrywce i nie mają żadnego związku z pracą zawodową. Skup się i na formie, i na treści. Gdy spotkasz nowe słowo, sprawdź je w słowniku. Wolniej jedz, wolniej chodź, wolniej mów. Jadąc samochodem, trzymaj się prawego pasa, a unikniesz tym samym naciskania na pedał gazu zawsze, kiedy coś cię ponagli w myślach i wyrobisz w sobie nawyk jazdy spokojnym i równym tempem. Zostaw od czasu do czasu zegarek w domu. Ile razy w takim dniu kierujesz machinalnie wzrok na przegub dłoni? Nagraj dłuższy fragment własnej rozmowy telefonicznej w pracy lub rozmowę z żoną przy obiedzie i przesłuchaj nagranie. Zwróć uwagę na to, czy mówisz szybko, czy zadajesz pytania i czy słuchasz odpowiedzi. Czy starasz się przyspieszyć konwersację, dopowiadając słowa za twojego rozmówcę?
Jeśli twój sposób wyrażania się i prowadzenia rozmowy zdradza cechy charakterystyczne dla typu „A”, ćwicz sposób konwersacji charakterystyczny dla typu „B” i nagrywaj własne próby.