Press ESC to close

Dojrzały facet

Przyczyn owei niedojrzałości dopatruje się autor w dwóch źródłach: po pierwsze, w braku identyfikacji z dojrzałym męskim zachowaniem się w tym zakresie, po drugie, w nadmiernym przywiązaniu emocjonalnym do matki i tym samym nierozwiązaniu kompleksu Edypa (tj. w wyniku braku przezwyciężenia skłonności narcystycznych, egoizmu itp.). — Ojciec a rozwój dziecka
Warto chyba również podkreślić, że w świetle wyników badań przeprowadzonych przez R. F. Wincha brak kontaktu z matką albo niewłaściwy kontakt emocjonalny z nią nie wpływają na obniżenie stopnia dojrzałości heteroseksualnej u kobiet. Podobne prawidłowości na podstawie obserwacji zachowania sią chłopców w wieku 10—15 lat (czynionych przez studentów i pracowników społecznych) zauważyli J. McCord, W. McCord i E. Thurber (1962). Autorzy ci wykazali mianowicie, że chłopców pozbawionych właściwej opieki ojcowskiej cechuje większy lęk i stąd płynące zahamowania w zakresie zachowań seksualnych. Bodóbne informacje przedstawili W. N. Stephens (1961) i M. M. Lechity (1960), dodając ponadto, że chłopcy tacy są bardziej zniewieściali, oraz że cechuje ich lęk przed kontaktami heteroseksualnymi. Najbardziej chyba ewidentnym dowodem braku przyswojenia dojrzałej orientacji seksualnej jest homoseksualizm, stąd też stosunkowo liczne studia nad rodzinnym uwarunkowaniem tego typu nastawienia rzucają m.in. wiele światła na rolę ojca w wykształceniu u dziecka dojrzałości heteroseksualnej.