Press ESC to close

Zachowanie u córek

Jak wspomniano na początku niniejszego rozdziału, ojciec nie tylko wpływa na zachowanie się syna, jest również w większym od matki stopniu odpowiedzialny za przyswojenie sobie cech zachowania właściwego płci i u córek. O prawidłowości tej świadczą, podobnie jak w przypadku omawianych powyżej badań nad przyswojeniem sobie przez chłopców właściwej roli seksualnej, studia nad homoseksualizmem u kobiet oraz nad przystosowaniem się do roli żony i matki. Przede wszystkim zaś należy wspomnieć o ciekawych rezultatach badań prowadzonych przez S. Fishera (1973) wśród 300 kobiet amerykańskich (głównie studentek) nad sposobami przeżywania przez te kobiety orgazmu. Z badań tych wynika, że kobiety, które rzadko przeżywały orgazm albo w ogóle nie przeżywały tego uczucia, pozbawione były bądź to zupełnie kontaktu z ojcem, bądź też kontakt ten był jedynie okazjonalny. Kobiety te nie odczuwały żadnego zainteresowania ze strony ojca, podczas gdy kobiety posiadające łatwość przeżywania orgazmów (czyli pełnych stosunków płciowych) swych ojców określały jako „realnych”, to znaczy interesujących się ich postępowaniem oraz wykazujących w stosunku do nich odpowiedni stopień czułości. Wspomniany już przy okazji omawiania społecznych determinant homoseksualizmu u mężczyzn E. Benś (1965) stwierdził, że homoseksualistki, podobnie jak i homoseksualiści, uważały swych ojców za słabych,