Press ESC to close

Zagrożenia dla życia i zdrowia

Upał, hałas, nieprzyjemne zapachy i słabe oświetlenie, wszystko to rodzi stres. Bywają jednak sytuacje, kiedy warunki panujące w miejscu pracy stanowią rzeczywiste zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w nim ludzi. Za przykłady mogą tu służyć place budów, malowanie mostów i prace rozbiórkowe wszędzie tam ryzyko kalectwa lub śmierci jest zawsze obecne i nie do uniknięcia. Inne, mniej rzucające się w oczy zagrożenia, to praca z azbestem lub wśród wyziewów czy innych substancji chemicznych, co do których wiadomo lub podejrzewa się, że mogą być przyczyną nowotworów bądź innych poważnych schorzeń. Z warunkami pracy będącymi zagrożeniem dla życia zdrowia wiążą się dwa problemy. Pierwszy to rzeczywiste zagrożenie dla życia i zdrowia. Drugi to upowszechnienie informacji o istnieniu takiego zagrożenia (a wiadomości takie rozchodzą się bardzo szybko wśród pracowników), co powoduje wzrost stresu u pracujących w tych warunkach osób. Ze stresem tego rodzaju wyjątkowo trudno sobie poradzić, uderza on bowiem w samą potrzebę posiadania wpływu na to, co nas dotyczy. Z jednej bowiem strony pracownik może porzucić niebezpieczną dla siebie pracę, przestając tym samym kierować własną karierą zawodową, rezygnując z zarobków, wyrzekając się poczucia własnej wartości. Z drugiej strony może pozostać w pracy, rezygnując zarazem z wpływu na stan swojego zdrowia, wiedząc, że będzie wystawiony na działanie substancji toksycznych osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu i że nie będzie można temu w żaden sposób zaradzić.