Press ESC to close

Wypadki

U nastolatków, podobnie jak u mężczyzn, prawdopodobieństwo kontuzji lub wypadku zwiększa się, jeśli dana osoba znajduje się pod wpływem stresu. R. Dean Coddington i Jeffrey R. Troxell, po przebadaniu 114 zawodników grających w futbol amerykański, rekrutujących się ze szkół średnich, zauważyli, że ci spośród nich, u których panuje niestabilna sytuacja rodzinna, są w większym stopniu niż inni narażeni na poważniejsze kontuzje. Do szczególnie streso- gennych wydarzeń zaliczono chorobę jednego z rodziców, separację, rozwód i śmierć. Główną przyczyną śmierci chłopców i młodych mężczyzn rasy białej między piętnastym a dwudziestym czwartym rokiem życia są wypadki samochodowe. Prawdopodobieństwo śmierci nastolatka na skutek ran postrzałowych jest większe niż suma prawdopodobieństw wszystkich rodzajów śmierci naturalnej.