Press ESC to close

Rutynowość wykonywanych czynności

Proste czynności powtarzane co dnia na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma nic łatwiejszego i bardziej relaksującego i jest to prawda, pod warunkiem że mają one charakter rekreacyjny. Powyższy sąd jest natomiast z całą pewnością fałszywy, jeżeli trzeba je wykonywać w ramach obowiązków zawodowych. Potwierdzają to wyniki badań Roberta Caplana i jego współpracowników, przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli dwudziestu trzech grup zawodowych. Wynika z nich, że największy stres i napięcie związane z pracą wystąpiły wśród robotników pracujących przy przesuwającej się automatycznie taśmie montażowej. To oni właśnie uskarżali się na „największą nudę i największe niezadowolenie z powodu wykonywanej pracy”. Pracę, którą wykonują, cechuje niski poziom zaangażowania, mało skomplikowany charakter czynności i niskie wykorzystanie posiadanych umiejętności. Innymi słowy, taśma montażowa nie daje żadnej sposobności do starań o to, by dokonać czegoś znaczącego, by polegać na sobie, by być asertywnym. Kucharz przygotowujący szybkie dania sporządza tysiąc śniadań rocznie. Policjant kierujący ruchem musi codziennie o czwartej rozładować ten sam korek. Portier otwiera bez końca wciąż te same drzwi.