Press ESC to close

Rozbudowane prace

Z obecnymi rozważaniami bezpośrednio łączą się natomiast, również szeroko rozbudowane w pracach D. McClellanda i jego szkoły, poglądy na temat typu oddziaływań wychowawczych rodziców, które mają największy wpływ na ukształtowanie u dziecka potrzeby osiągnięć. Już w pierwszej z cytowanych uprzednio prac D. McClelland wraz ze swymi współpracownikami (1953) stwierdza, że dwa elementy w traktowaniu dziecka przez rodziców mają zasadniczy wpływ na wykształcenie u niego potrzeby osiągnięć, a mianowicie: 1) kładzenie nacisku, aby wszystko, co robi dziecko, czyniło jak najlepiej, oraz 2) aby wszelkie polecane czynności wykonywało samodzielnie. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania potrzeby osiągnięć, D. McClelland wspólnie ze swymi współpracownikami (1953) prześledził różnice w stylach praktyk wychowawczych stosowanych przez rodziców-protestantów i katolików (tych, które są istotne dla kształtowania potrzeby osiągnięć). Autorzy ci dobrali ze sobą parami rodziców o podobnych pozycjach społeczno-ekonomicznych, różniących się natomiast wyznaniem, a następnie obydwoje rodziców przebadali skalą Winterbottona (dokonującą pomiaru stopnia samodzielności pozostawianej dzieciom). Z badań tych jednoznacznie wynika, że rodzice-pro- testanci zdecydowanie wcześniej ćwiczyli dzieci w samodzielności, wyznaczając im zawsze szerszy jej zasięg. Ponieważ, jak już zaznaczono, potrzeba osiągnięć jest jedną z najważniejszych, jej właściwe ukształtowanie (zgodnie z założeniami wielu teorii psychologicznych, a szczególnie wspominanej już kilkakrotnie teorii T. Parsonsa i R. F. Balesa 1955) zależy przede wszystkim od postawy ojca oraz od jego oddziaływań wychowawczych.