Press ESC to close

Prawdopodobieństwo uzależnienia się jest u chłopców większe niż u dziewcząt

Jeśli chodzi o alkohol (stosunek ten wynosi trzy do jednego), ale także w wypadku narkotyków, takich jak marihuana, gdzie stosunek ten wynosi półtora do jednego. Marihuana to drugi po alkoholu najczęściej stosowany przez chłopców środek odurzający, do którego zażywania przyznało się 27% badanych. Chociaż najistotniejszym czynnikiem, decydującym o zażywaniu poszczególnych narkotyków jest ich dostępność, o tym, jaki narkotyk wybierze dana osoba i w jakiej ilości, decyduje stres. Potwierdzeniem tej tezy są badania A. Vauxa i M. Ruggiero, wskazujące na związek między zażywaniem narkotyków i przestępczością wśród młodocianych, a stresem będącym skutkiem przemian dokonujących się w ich życiu. Spróbujmy spojrzeć na zażywanie narkotyków jako na samodzielną formę terapii podejmowanej przez młodzież. Nadpobudliwi młodzi ludzie sięgną po środki uspokajają- co-hipnotyzujące, takie jak alkohol, barbiturany, leki uspokajające i wszelkie środki usuwające napięcie. Osoby ze skłonnościami do stanów depresyjnych sięgną po środki pobudzające, takie jak amfetamina, kokaina, nikotyna i wszystko to, dzięki czemu mogą być „na haju”. Zawiedzeni i przygnieceni problemami sięgną po środki halucynogenne, takie jak marihuana, LSD i haszysz, lub po narkotyki, takie jak heroina, z nadzieją na przemianę umysłu i osiągnięcie stanu euforii. Tego rodzaju „przerwy w życiorysie”, będące ucieczką przed stresem, powodują jednak zatrzymanie się na drodze rozwoju psychicznego. Gdy trzeba powrócić do życia, młody człowiek musi uporać się nie tylko ze swym dawnym stresem, ale także z uzależnieniem od narkotyku, spustoszeniem, jakiego dokonał on w organizmie i psychice, a na dodatek ze stratą czasu.