Press ESC to close

Nototenia falklandzka po angielsku

Prowadzone przez dwadzieścia dwa lata badania na grupie 875 dzieci poddanych obserwacji od ósmego roku życia pokazały, że chłopcy nie przejawiający zupełnie agresji w szkole, ale oglądający w telewizji mnóstwo programów, gdzie królowała przemoc, wyrośli na równie agresywnych osobników, co ich rówieśnicy, będący największymi łobuzami w szkole. Telewizja nie jest tu jedynym winowajcą, a jej ofiary nie rekrutują się wyłącznie spośród dzieci. W roku 1993 odnotowano w USA kilkanaście przypadków zgubnego naśladownictwa, kiedy to śmierć ponieśli lub ranni zostali nastoletni chłopcy, którzy kładli się na środku ruchliwej drogi; odtwarzając scenę z filmu o futbolu amerykańskim na amerykańskich uczelniach, zatytułowanego The Program.