Press ESC to close

Zobacz, jaki jesteś naprawdę

Wiemy wszyscy, jacy naszym zdaniem powinniśmy być; niektórzy z nas wiedzą, kim chcieliby być niewielu z nas jednak wie, jacy naprawdę jesteśmy. Usiądź już dziś i zacznij sporządzać listę cech, które twoim zdaniem opisują ciebie. Umieszczaj na niej każdego dnia tylko jedną cechę. Przez cały dzień bądź wyczulony na ten aspekt twej osobowości, który umieściłeś na liście. Jeśli na przykład lista zaczyna się od stwierdzenia: „Często kieruje mną chęć rywalizacji z innymi”, zwracaj uwagę na to, jakie sytuacje wyzwalają w tobie chęć współzawodnictwa, do jakiego stopnia przydatne bądź zakorzenione w rzeczywistości są te reakcje i jak często reagujesz w taki właśnie sposób. Zgromadziwszy tego typu informacje, możesz zacząć modyfikować swoje działania. Może będziesz chciał unikać niektórych sytuacji lub wypróbujesz inne sposoby reakcji. Jedno jest pewne: krytykowanie siebie i czynienie sobie wyrzutów z powodu chęci do współzawodnictwa nie zwiększy ani twojego szacunku do samego siebie, ani nie doprowadzi do pozytywnej zmiany, może to się jednak dokonać za sprawą zdobytej samowiedzy.